Oct 13

Olika sätt att hantera lager

Det finns många olika sätt att hantera sådant som lager och produkter. När man inte ser till att hålla reda på vad man har för varor så kan det bli en del dubbel- ordrar.

Händer det ibland är det inga problem, men det är klart att när det händer på en regelbunden basis så kan det bli stora summor pengar till slut. Börja med att vara på det säkra med att ni vet vad ni har i ert lager och hur ni ska leverera det på snabbast sätt.

Oct 11

Lasta om i bilen

Ibland så kanske man har lastat in saker och ting i bilen som man inte alltid kan köra med eftersom det diffar kanske i lasten och då behöver man se till att lasta om det lite mer så att det kan passa in bättre och så man kan se till att göra det rätt i viktfördelningen.

Sen blir det lättare att man kan se till att göra det noga nästa gång.

Sep 06

Guldkant på vardagen

När man driver ett företag inom transport och logistik så finns det mycket man kan göra för att sätta guldkant på tillvaron för alla i personalen. Bland annat så vill ju alla ha en kopp kaffe när dem kommer tillbaka efter en lång dag ute på vägarna. Då kan det vara smart att ha en kaffeautomat som alla kan ta en kopp av.

Detta är något som har visat sig vara mycket uppskattat av alla. Här kan man ju själv välja vilken sorts kaffe man vill ha, och också hur starkt man vill att detta ska vara. Man kan ju förstå varför detta är så uppskattat då ju.

Aug 29

Gott kaffe efter en lång dag på vägarna

När man driver ett företag inom transport och logistik så är det också mycket viktigt att man kan erbjuda sin personal ett gott kaffe i fikarummet.

Man kan ju tänka sig att det är svårt att få tag på ett gott kaffe ute på vägarna, och då vill man ju inget hellre än att ta sig en kopp när man kommer tillbaka till företaget på eftermiddagen igen.

Så om du inte har funderat på detta innan så kan det vara värt att se över det nu då.

Jul 16

Tåg och transport

Hej där!

Kunderna önskar transportera både alltmer skrymmande och tungt gods och operatörerna vill utnyttja sin begränsade infrastruktur maximalt. Man måste då specificera de funktioner som ska gälla för ett godståg som ska passera ett antal bansträckor så att de får lämpliga egenskaper. Tillåten hastighet, som vanligen är 100 km/h i Sverige. Skillnaden mot persontåg ökar när dessa får höjda hastigheter, vilket sänker bankapaciteten genom färre tåglägen eftersom stopp vid omkörningsstationer krävs. En del godståg får gå i 160 km/h i Sverige, men det innebär dyrare vagnar och kraftiga inskränkningar i vikt, det är bara för Posten som sådana godståg körs.

Jag har tittat på olika sätt att utveckla detta på som jag ska presentera på bloggen här inom kort.

Jul 15

Så att allting blir mer effektivt

För att ett lager ska bli effektivt så är det, som ni vet, enormt viktigt att man är noga med att se över vad det är som går att effektivisera rent praktiskt. Då så tänker jag bland annat på hanteringen av produkterna, bra truckar som bekant stor skillnad.

Just att det går att köpa begagnade truckar idag tror jag har underlättat mycket för många lager, i och med att kostnaderna som bekant är klart lägre. Det kommer alltid att gynna lagret ordentligt.

May 24

Flytta företaget

Kontorsflytt i Göteborg är enkelt om man trycker klicka här på de länkar som finns online och som handlar om att flytta sitt företag. Det är klart att det kan vara omständigt att flytta ett helt kontor, men det viktigaste i sammanhanget är att tänka på att man alltid ska få med sig allt och dessutom göra det på ett säkert sätt.

Alla kontorsflyttar är olika och därför måste man vara på det klara med vad det exakt är som man behöver hjälp med.

May 19

Från början till slut

Om man ser till dagens logistik så tycker jag att det är uppenbart att det har blivit alltmer vanligt med transporter som går till helt andra ställen i världen. Det är intressant att även se hur pass enkelt som det har blivit!

Det tror jag kommer att bidra till en mer effektiv marknad än den som vi ser idag, i och med att bra transporter är en nödvändighet för affärer mellan länder.

May 03

Cykelbud är ett miljövänligt alternativ

Många företag använder sig dagligen av olika budfirmor. Det är ett bra sätt att kunna få hjälp att skicka viktiga bud mellan olika företag.

Om man vill hitta ett mer miljövänligt alternativ, så kan man också anlita ett cykelbud. Det finns cykelbud i det flesta av våra lite större städer. Dom är dessutom väldigt snabba på att ta sig fram i tät trafik.