Regler för truckers

Vilka regler gäller för den som vill sätta igång med trucking?

Steg ett är det lättaste att ta och också det som är enklast att beskriva när det gäller hur du ska gå till väga för att bli en riktig trucker. Körkortet som du behöver heter i Sverige CE, och efter att du klarat av provet eller uppkörningen så har du rätt att inom hela den Europeiska Unionen framföra en truck, långtradare eller lastbil som väger…hur mycket som helst! Detta betyder att du kan frakta gods kommersiellt över hela våran kontinent och du behöver inte bekymra dig om att du bryter mot några lokala eller nationella regler.

Däremot är det upp till varje förare av en truck eller långtradare att se till att man endast åker över broar och andra konstruktioner som tål din totalvikt. Därför måste du alltid se till att ha god koll på hur mycket ditt fordon inklusive lastat gods faktiskt väger.

För att kunna få ta ett CE-körkort så krävs att du har fyllt 21 år och du kan också förbereda dig på en uppkörning och ett teoriprov som är betydligt mer komplicerat än det vanliga B-kortet som gäller för personbilar. Detaljerna för vad som krävs av dig som är intresserad av att skaffa körkort av typen CE kan man läsa om på Vägverkets hemsida, och dessutom på de olika speditörernas sajter.

Det finns därtill en rad speciella licenser som man som förare av truck eller långtradare kan skaffa sig. Dessa innefattar till exempel tillstånd att frakta explosivt gods eller särskilt dyrbara varor. För den som samlar på sig denna typ av specialkompetens så finns en ljus och stor arbetsmarknad som bara verkar växa just nu och de kommande åren i och med den ökande handeln inom Europa.

sormlast