Truckar från svenska Volvo Tvärtemot det konkurrerande svenska företaget Scania så började Volvo sin produktion av fordon med just tyngre modeller, så som lastbilar och det som kan liknas vid primitiva truckar. Kunderna var först och främst yrkesverksamma inom jordbruket på ett eller annat sätt, men i likhet med Scania så användes fordonen också senare