Omorganisation på Volvo?

Är moderbolaget redo att stå på egna hjul? Du kanske tänker kanske inte men Volvo anser så. När nyheten om Volvos omorganisation träffade media var det många som undrade vad denna omorganisation verkligen betydde. Företaget förklarade snart vad denna omorganisation avsett för verksamheten i ett pressmeddelande. Volvo är redo att omorganisera sin lastbilsverksamhet genom att bryta ner det tunga företaget i fyra separata enheter: UD Trucks, Mack Trucks, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar. Företaget anser att det är dags att ha sin egen andel av vinst och förlust för sig.

Denna nya förändring kommer att vara igång den 1 mars, 2016, sade talesmannen på onsdag.
Men kunder och investerare får inte ta denna omorganisation som en stor förändring. Den enda skillnaden kommer att vara av rapporteringsrelationer. När företaget är indelad i fyra olika områden som drivs av olika chefer, den långa kedjan av ”vem rapporterar till vem” kommer att brytas och bli mer effektiva.
”Vi kommer att få en enklare organisation där besluten fattas snabbare och i ett närmare samarbete med kunden. Varje lastbils varumärke kommer också vara representerade i koncernledningen med delat ansvar för att optimera Volvokoncernens övergripande lastbilsaffärer.

”Detta är en viktig förändring i hur vi bedriver vår lastbilsverksamhet med ett utökat mandat för våra säljorganisationer för att styra och utveckla sina företag med ett uttalat ansvar för lönsamhet och organisk tillväxt”, säger Lundstedt.

Under ett pressmeddelande, VD för Volvo, Martin Lundstedt sade att förändringarna är för en bättre orsak som kommer att hjälpa dem att organisera sina processer bättre. Han trodde att beslut kommer att göras snabbare med tanke kraven från våra kunder. Han berättade för pressen att det var en ny fas företaget in och som är mer inriktad på kunder än enbart på lönsamhet och tillväxt.
Lundstedt tillade vidare att detta nya mål är ett steg mot tillväxt och bättre resultat. Den omorganisation av lastbilstransporter verksamheten kommer att tillåta dem att bli mer effektiva på kortare tid.

”Målet med den nya styrmodellen är för alla koncernens affärsområden att drivas på samma tydliga affärsprinciper varvid varje område kan följa och optimera sin egen resultatutveckling både på kort och lång sikt.

På längre sikt kommer omorganisationen gynna kunderna genom att Volvokoncernen att kombinera det bästa av två världar, synergier genom att ha globala organisationer för tillverkning och produktutveckling i kombination med ett tydligt ledarskap och ansvar för varje varumärke för att säkerställa att kundernas behov är förstås i hela organisationen.Volvo lastvagnar